ทีมแพทย์ iSKY บรรยายในงาน Merz Masterclass Siriraj Master Course

ทีมแพทย์ iSKY บรรยายในงาน Merz Masterclass Siriraj Master Course

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ พญ.สรวลัย รักชาติ คณะแพทย์ที่ปรึกษาประจำ iSKY Center ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาบรรยายในงาน Merz Masterclass Siriraj Master Course ณ โรงพยาบาลศิริราช

โดยในงานนี้ ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าวอีกด้วย

จุดประสงค์ของงาน Merz Masterclass Siriraj Master Course ในครั้งนี้เพื่ออัพเดตความรู้ สอนเทคนิคและวิธีการทำให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ด้วยการใช้สารเติมเต็ม (Filler) สารโบทูลินัมท๊อกซิน (Botulinum toxin) และเครื่องมือยกกระชับ (Ultherapy) ซึ่งประกอบด้วยการสอนบรรยาย และสาธิตการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยแก้ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่

  • การฉีด Botulinum toxin เพื่อการยกกระชับ
  • การฉีด Skin radiance
  • กายวิภาคของใบหน้า เป็นต้น