iSKY ร่วมกับ Merz Aesthetics จัด Workshop สอนฉีดฟิลเลอร์แก่แพทย์

iSKY ร่วมกับ Merz Aesthetics จัด Workshop สอนฉีดฟิลเลอร์แก่แพทย์

iSKY Center of Excellence (COE)

iSKY Center ร่วมกับ Merz Aesthetics ประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ COE Workshop Lower Face ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับการฉีด Filler (สารเติมเต็ม) และ Xeomin  เพื่อปรับรูปหน้า และได้รับเกียรติจากแพทย์จากคลินิกต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม โดยมี พญ.สรวลัย รักชาติ เป็นวิทยากรผู้สอน ที่ iSKY Center สาขาชิดลม

โดยในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ภาคเช้าเป็นการสอนบรรยายเกี่ยวกับกายวิภาคบนใบหน้าและเทคนิคการฉีดโบเยอรมัน และ Belotero Filler ที่ถูกต้องและปลอดภัย ส่วนภาคบ่ายเป็นการสอนแสดงและสาธิตการฉีดฟิลเลอร์ แก่แพทย์ผู้มาร่วมงาน