ทีมแพทย์ iSKY จัดอบรมออนไลน์ (Webinar) ADAC Weekend Forum 2020

ทีมแพทย์ iSKY จัดอบรมออนไลน์ (Webinar) ADAC Weekend Forum 2020

ทีมแพทย์ iSKY จัดอบรมออนไลน์ (Webinar) ADAC Weekend Forum 2020

 

ทีมแพทย์ iSKY จัดอบรมออนไลน์ (Webinar) ADAC Weekend Forum 2020 ในหัวข้อ สารโบทูลินั่ม ท็อกซิน ในการรักษาและศาสตร์ความงาม (Botulinum toxin in aesthetic treatment) โดยสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวยา Botulinum toxin พื้นฐานด้านกายวิภาคของใบหน้าและกล้ามเนื้อต่างๆ เพื่อการฉีดลดริ้วรอย ปรับรูปหน้า ยกกระชับ ลดน่อง และฉีดบริเวณคอเพื่อให้คอดูระหงษ์และรักษาอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นต้น โดยใน Webinar ได้มีการบรรยาย อัพเดตความรู้ เทคนิคการใช้ที่ถูกต้อง และการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้สารโบทูลินั่ม ท็อกซิน โดยการสอนในวันนี้มี รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ พญ.สรวลัย รักชาติ แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY เป็นวิทยากรผู้สอนและสาธิตการฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิ่น

สำหรับงาน ADAC Weekend Forum เป็นการอบรมในด้านความงามและหัตถการทางผิวหนังแก่แพทย์ผู้ที่สนใจในด้านความงาม โดยมีการบรรยายและการเรียนการสอนแบบสอนแสดง (Live demonstration) และ Hands-on ในหัวข้อ Botulinum Toxin, Filler, และเลเซอร์ จัดโดยทีมแพทย์ iSKY ภายใต้การนำของ ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ, รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา, รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป และ พญ.สรวลัย รักชาติ และยังได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ อาทิ นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผศ.พญ.ศศิมา เอี่ยมพันธุ์  ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย  เป็นต้น