Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

รศ.พญ.รังสิมา นำเสนอการรักษาเหงือกดำด้วยเลเซอร์ ในงานประชุมสมาคมแพทย์ผิวหนัง

รศ.พญ.รังสิมา นำเสนอการรักษาเหงือกดำด้วยเลเซอร์ ในงานประชุมสมาคมแพทย์ผิวหนัง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ได้เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 โดยในปีนี้ รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ได้นำเสนอการใช้เลเซอร์ทำลายเม็ดสี หรือ ND: YAG Laser ความยาวคลื่น 532 nm. รักษารอยดำบริเวณเหงือก (Q-Switched Nd: YAG Laser Treatment for Gum Hyperpigmentation) 

ก่อนทำเลเซอร์จะใช้ยาชาแบบพ่นบริเวณที่จะทำเพื่อลดความเจ็บขณะทำเลเซอร์ หลังทำจะมีแผลเพียง 4 – 5 วัน และทำประมาณ 1-2 ครั้ง จะเห็นได้ว่ารอยดำที่เหงือกได้จางลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการรักษาแนวทางใหม่ในการประชุมประจำปีในครั้งนี้ที่จะช่วยให้เราสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ