Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

iSKY In-House Training with Galderma

iSKY In-House Training with Galderma

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563  ศูนย์ผิวหนังเเละศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ร่วมกับทางบริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมวิชาการทางการเเพทย์  เรื่องเทคนิคการปรับรูปหน้า ด้วย Filler เเละ Botulinum Toxin เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้ทางวิชาการ เเละพัฒนาศักยภาพของทีมเเพทย์เฉพาะทางผิวหนังของ iSKY เพื่อทำการรักษาปรับรูปหน้าให้เเก่คนไข้ที่มีรูปหน้าที่เเตกต่างกันอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่คนไข้ในเเต่ละราย

โดยมีพญ.สรวลัย รักชาติ เเพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ผิวหนังเเละศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ในฐานะเเพทย์วิทยากร (Trainer) ของกัลเดอร์มาเป็นผู้ฝึกสอน ภายในงาน ได้มีการเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประเมินใบหน้า เทคนิคเเละตำแหน่งที่ฉีด รวมถึงความปลอดภัยในการฉีด นอกจากนี้ มีการสอนแบบ Hands-on (เชิงปฏิบัติ) ให้แพทย์ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การฉีดสารเติมเต็มในตำแหน่งต่าง ๆ บนใบหน้า เเละให้ความรู้เทคนิคในเรื่องการฉีด filler เเละ Botulinum toxin อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุด

iSKY ไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพทีมเเพทย์ เเละยังหมั่นเรียนรู้หานวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เเก่คนไข้ เพื่อที่คนไข้จะได้รู้สึกมั่นใจ  เเละสวยในเเบบของตัวเอง