Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

ADAC Weekend Forum 2020 : Integration of Art & Science (Injectable)

ADAC Weekend Forum 2020 : Integration of Art & Science (Injectable)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ADAC ร่วมกับ iSKY ได้จัดอบรม ADAC Injectable โดยการสอนในวันนี้มี รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ พญ.สรวลัย รักชาติ แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY เป็นวิทยากรผู้สอนและสาธิตการฉีดปรับรูปหน้า ด้วย Filler เเละ Botulinum Toxin เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้ทางวิชาการ  ภายในงาน ได้มีการเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประเมินใบหน้า เทคนิคเเละตำแหน่งที่ฉีด รวมถึงความปลอดภัยในการฉีด

เเละในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 iSKY ได้จัดอบรม ADAC Injectables โดยการสอนในวันนี้มี รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา , พญ.สรวลัย รักชาติ และ แพทย์หญิงอาริสา แก้วเกษ แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY เป็นวิทยากรผู้สอนและสาธิตการฉีดปรับรูปหน้า ด้วย Filler เเละ Botulinum Toxin  นอกจากนี้ มีการสอนแบบ Hands-on (เชิงปฏิบัติ) ให้แพทย์ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การฉีดสารเติมเต็มในตำแหน่งต่าง ๆ บนใบหน้า

iSKY ไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพทีมเเพทย์ เเละยังหมั่นเรียนรู้หานวัตกรรม เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เเก่คนไข้ เพื่อที่คนไข้จะได้รู้สึกมั่นใจ  เเละสวยในเเบบของตัวเอง