Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

ศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ได้รับรางวัล 2020 RELIFE Elite Club : MOMENT OF LIFT จากการร่วมวิจัย และมียอดใช้สูงสุด

ศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ได้รับรางวัล 2020 RELIFE Elite Club : MOMENT OF LIFT จากการร่วมวิจัย และมียอดใช้สูงสุด

ศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ได้รับรางวัล 2020 RELIFE Elite Club : MOMENT OF LIFT จากการร่วมวิจัย และมียอดใช้สูงสุด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ที่ได้รับรางวัล :
2020 RELIFE Elite Club
____________________
MOMENT OF LIFT

จาก A.Menarini (Thailand) ที่มอบรางวัลให้สำหรับการเป็นหนึ่งในทีมวิจัย และมอบให้พรีเมียมคลินิกที่ใช้“ไหมยกกระชับใบหน้า”ผลิตภัณฑ์ของแท้จากอิตาลี

iSKY Center เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระดับ World-Class ที่มีมาตรฐาน จึงทำให้มั่นใจว่า รับบริการที่ iSKY Center นั้น จะต้องสวยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย

เพราะความสวย ต้องเริ่มต้นอย่างถูกวิธี
Get the Right Start ไปกับ iSKY นะคะ

 

#ร้อยไหม #ไหมอิตาลี #ไหมแท้ #Definisse #MomentOfLift #AMenarini #Menarini #iSKY #ไอสกาย #ไหมยกกระชับ