Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

หน้าเรียวสวยด้วย Thermage

หน้าเรียวสวยด้วย Thermage

“ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ไอสกาย (iSKY Center)” หนึ่งในองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นใจ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้กับคนไข้ด้วยวิทยาการล้ำสมัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมความรู้ทางด้านวิทยาการและความทันสมัยในเทคโนโลยีที่การยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งผ่านการคัดเลือกในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดงาน “หน้าเรียวสวยด้วย Thermage” นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ และ แพทย์หญิงนุสรา วงศ์รัตนภัสสร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านผิวหนังของ iSKY Center ร่วมให้ความรู้อย่างละเอียดกับประชาชนทั่วไป ในเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับการยกกระชับผิว โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้คลื่นวิทยุ (Radiofrequency) ชื่อแบรนด์ “Thermage” เป็นการส่งพลังงานความร้อนไปที่หนังแท้ เพื่อกระตุ้นให้ผิวกระชับขึ้น เป็นการรักษาเพียงครั้งเดียว ไม่มีแผล ไม่ต้องพักฟื้น
โดยภายในงาน มีการสัมภาษณ์ประสบการณ์รักษาจากคนไข้ที่เคยทำ Thermage มาก่อนและการสาธิตการรักษาคนไข้จริง โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านผิวหนังของ iSKY Center เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและผลลัพธ์ที่เห็นทันทีหลังการรักษา