SCHEDULE

Home / SCHEDULE

ตารางแพทย์ เดือน มิถุนายน 2562

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับสาขาที่ใช้บริการก่อนเข้ารับบริการ ขอออภัยในความไม่สะดวก
📍สาขาชิดลม โทร 0 2656 0208-9
📍สาขาหนองแขม โทร 0 2441 6969-70
📍สาขาแยกไฟฉาย โทร 0 24095194-5
________________________________
เริ่มต้นความสวยอย่างถูกวิธีกับ iSKY ได้ที่
→LINE : @iSKYcenter > http://line.me/ti/p/~@iskycenter
→FB inbox > http://m.me/iskycenter
→Call Center > 092-5156633
→IG > www.instagram.com/iskycenter
#iSKY #iSKYcenter

DAYDOCTOR NAMEHOURREMARK
วันจันทร์พญ.วันระวี พงศ์พิศ11:00 - 20:00
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา17:00 - 20:00วันที่ 3 ตรวจ 13.00 - 20.00 น.
งดตรวจวันที่ 10
วันอังคารพญ.สรวลัย รักชาติ11:00 - 20:00วันที่ 4 ตรวจ 16.00 - 20.00 น.
งดตรวจวันที่ 18,25
รศ.พญ.ดร.รัชต์ธร ปัญจประทีป17:00 - 18:00งดตรวจวันที่ 11,18
วันพุธพญ.สรวลัย รักชาติ12:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 19,26
วันพฤหัสบดีพญ.นัทธมน มวรสถิตชัย11:00 - 17:00งดตรวจวันที่ 20
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ17:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 16,23
พญ.นัทธมน แทน
วันศุกร์พญ.สุวิมล พู่ทองคำ11:00 - 16:00
พญ.ปุณทริกา พันธ์ุโกศล16:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 21,28
พญ.ญาดา แทน
วันเสาร์พญ.วันระวี พงศ์พิศ11:00 - 17:00งดตรวจวันที่ 22
พญ.ดวงรัตน์ แทน
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ15.00 - 18.00งดตรวจวันที่ 8, 15, 22
วันอาทิตย์ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ10:00 - 15:00วันที่ 2 ตรวจ 9.00-12.00น.
งดตรวจวันที่ 9,23
พญ.วันระวี แทนวันที่ 9

ทันตแพทย์

1. ทพญ. พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ออกตรวจวันจันทร์ที่ 1, 15 เวลา 12:00 – 20:00 น.

2. ทพ. วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ออกตรวจวันศุกร์ที่ 12, 26 เวลา 11:00 – 17:00 น.

ศัลยแพทย์

พญ.กษมา นิลประภา ออกตรวจทุกวันพุธ เวลา 17:00 – 20:00 น.

 

 

DAYDOCTOR NAMEHOURREMARK
วันจันทร์พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล09:00 - 20:00ออกตรวจ วันที่ 10,24
เวลา 9:00 - 16:00 น.
พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม17:00 - 20:00เฉพาะวันที่ 10,24
วันอังคารพญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล09:00 - 16:00
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา17:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 11
วันพุธพญ.วรทัย เตือนอารีย์10:00 - 17:00
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ17:00 - 20:00เฉพาะวันพุธที่ 19
พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม17:00 - 20:00งดวันที่ 19
วันพฤหัสบดีพญ.รุจี เผือดจันทึก09:00 - 12:00
พญ.วันระวี พงศ์พิศ13:00 - 20:00
วันศุกร์พญ.สรวลัย รักชาติ09:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 21, 28
วันที่ 14 ตรวจ 9.00-17.00น.
วันเสาร์รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา10:00 - 15:00งดวันที่ 8, 15
วันอาทิตย์พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม09:00 - 15:00งดวันที่ 2

DAYDOCTOR NAMEHOURREMARK
วันจันทร์พญ.สรวลัย รักชาติ09:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 17, 24
วันอังคารพญ.วันระวี พงศ์พิศ09:00 - 20:00
วันพุธพญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล09:00 - 15:00
วันพฤหัสบดีรศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา17:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 13
วันศุกร์ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ17:00 - 20:00งดตรวจวันที่ 7, 14
วันเสาร์พญ.รุจี เผือดจันทึก10:00 - 16:00
วันอาทิตย์พญ.ญาดา สุพรรณคง09:00 - 15:00