SCHEDULE

Home / SCHEDULE

ตารางแพทย์ เดือน พฤษภาคม 2562

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับสาขาที่ใช้บริการก่อนเข้ารับบริการ ขอออภัยในความไม่สะดวก
📍สาขาชิดลม โทร 0 2656 0208-9
📍สาขาหนองแขม โทร 0 2441 6969-70
📍สาขาแยกไฟฉาย โทร 0 24095194-5
________________________________
เริ่มต้นความสวยอย่างถูกวิธีกับ iSKY ได้ที่
→LINE : @iSKYcenter > http://line.me/ti/p/~@iskycenter
→FB inbox > http://m.me/iskycenter
→Call Center > 092-5156633
→IG > www.instagram.com/iskycenter
#iSKY #iSKYcenter

DAYDOCTOR NAMEHOURREMARK
วันจันทร์พญ.วันระวี พงศ์พิศ11:00 - 20:00งดวันที่ 20,27
27 พญ.นุชจรินทร์ แทน
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา17:00 - 20:00
วันอังคารพญ.สรวลัย รักชาติ11:00 - 20:00วันที่ 21 ตรวจ 16.00 - 20.00 น.
รศ.พญ.ดร.รัชต์ธร ปัญจประทีป17:00 - 18:00งดวันที่ 16,23
วันพุธพญ.สรวลัย รักชาติ12:00 - 20:00วันที่ 1 ตรวจ 12.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดีพญ.ณัฐพร โรจน์อารยานนท์11:00 - 17:00งดวันที่ 16, 23, 30
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ17:00 - 20:00
วันศุกร์พญ.สุวิมล พู่ทองคำ11:00 - 16:00
พญ.อาภาศรี สุขสำราญ17:00 - 20:00
วันเสาร์พญ.วันระวี พงศ์พิศ11:00 - 17:00งดวันที่ 18, 25
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ15.00 - 18.00งดวันที่ 11, 25
วันอาทิตย์ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ10:00 - 15:00งดวันที่ 12, 26
26 พญ.วันระวี พงศ์พิศ แทน

ทันตแพทย์

1. ทพญ. พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ออกตรวจวันจันทร์ที่ 1, 15 เวลา 12:00 – 20:00 น.

2. ทพ. วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ออกตรวจวันศุกร์ที่ 12, 26 เวลา 11:00 – 17:00 น.

ศัลยแพทย์

พญ.กษมา นิลประภา ออกตรวจทุกวันพุธ เวลา 17:00 – 20:00 น.

 

 

DAYDOCTOR NAMEHOURREMARK
วันจันทร์พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล09:00 - 20:00ออกตรวจ วันที่ 6
ออกตรวจ วันที่ 27
เวลา 9:00 - 16:00 น.
พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม17:00 - 20:00เฉพาะวันที่ 6, 27
วันอังคารพญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล09:00 - 16:00งดวันที่ 7
พญ.สรวลัย แทน
รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา17:00 - 20:00งดวันที่ 7
วันพุธพญ.วรทัย เตือนอารีย์10:00 - 17:00
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ17:00 - 20:00เฉพาะวันที่ 8
พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม17:00 - 20:00งดวันที่ 8
วันพฤหัสบดีพญ.รุจี เผือดจันทึก09:00 - 12:00
พญ.วันระวี พงศ์พิศ13:00 - 20:00งดวันที่ 16, 23, 30
30 พญ.สรวลัย แทน
วันศุกร์พญ.สรวลัย รักชาติ09:00 - 20:00งดวันที่ 3, 17
วันเสาร์รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา10:00 - 15:00งดวันที่ 11 ,25
11 พญ.อาริสาแทน
25 พญ.สรวลัย แทน
วันอาทิตย์พญ.วลัยลักษณ์ มีประถม09:00 - 15:00

DAYDOCTOR NAMEHOURREMARK
วันจันทร์พญ.สรวลัย รักชาติ09:00 - 20:00งดวันที่ 6 ออกตรวจ 13:00 - 20:00 น.
วันอังคารพญ.ชนิดา ฮิ้งอักษรไพโรจน์17:00 - 20:00งดวันที่ 21, 28
วันพุธพญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล09:00 - 15:00งดวันที่ 8
วันพฤหัสบดีรศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา17:00 - 20:00งดวันที่ 9
วันศุกร์ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ17:00 - 20:00งดวันที่ 24
วันเสาร์พญ.รุจี เผือดจันทึก10:00 - 16:00
วันอาทิตย์พญ.ญาดา สุพรรณคง09:00 - 15:00งดวันที่ 12, 26

error: Content is protected !!