Skin Problem

Q&A: LLLT นวัตกรรมแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำสำหรับคนผมร่วง ผมบางจากพันธุกรรม

Q&A: LLLT นวัตกรรมแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำสำหรับคนผมร่วง ผมบางจากพันธุกรรม

Q: งานวิจัยนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ

เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์ความเข้มข้นต่ำซึ่งมีการเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2010

Q: หลายคนคงสงสัยว่าการใช้แสงแลเซอร์ความเข้มข้นต่ำในการรักษาจะได้ผลจริงหรือไม่

จากผลการวิจัยโดยเป็นผู้ชาย 10 คน ผู้หญิง 10 คนที่มาเข้าร่วมโครงการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ดูอาการทางคลินิก โดยการนับเส้นผมก่อน – หลังการใช้เลเซอร์ประมาณ 6 เดือนโดยการให้นำหมวกฉายเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำกลับไปใช้ที่บ้าน

Q: ความถี่ในการใช้งานต้องห่างกันนานแค่ไหน

ความถี่ในการใช้ วันเว้นวัน 25 นาทีต่อครั้ง ใช้ต่อเนื่องไปถึง 24 สัปดาห์ซึ่งในกลุ่มแรกของการวิจัยได้ผลตอบรับคือมีปริมาณผมเพิ่มขึ้น ในกลุ่มผู้ชายพบว่ามีเส้นผมเพิ่มขึ้น 45 เส้นต่อ 1 ตารางเซนติเมตร ในผู้หญิงอัตราการเกิดของเส้นผม 21 เส้น ต่อ 1 ตารางเซนติเมตร

Q: การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำเหมาะสำหรับใคร

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงและผมบางจากกรรมพันธุ์เท่านั้นลักษณะความรุนแรงของรอยโรคเลือกระดับน้อยถึงปานกลาง

Q: การรักษาด้วยเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำไม่เหมาะกับคนไข้ประเภทไหน

ไม่เหมาะกับคนที่มีลักษณะศรีษะล้าน ไม่มีเส้นผมเลย รักษาไปอาจไม่เห็นผลจากการรักษา

Q: แล้วการรักษาในคนไข้กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างไรบ้าง

กลุ่มที่ 2 จะเป็นการศึกษากลไกการทำงานของแสงในระดับโมเลกุล อาสาสมัครจำนวนหนึ่งยินยอมให้เราตัดชิ้นเนื้อบนหนังศรีษะไปตรวจปริมาณของโปรตีน ก่อน – หลัง จากการใช้แสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำในการรักษา

Q: แสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำนี้ไปทำอะไรกับเซลล์รากผม

แสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำนี้ไปกระตุ้นการสร้างโปรตีนที่สำคัญของผมทำให้เส้นผมมีขนาดอ้วนขึ้น และใหญ่ขึ้นได้รวมทั้งมีพลังงานของโปรตีนที่ทำให้เซลล์มีปริมาณของเส้นผมเพิ่มมากขึ้นด้วย

Q: ผลการรักษาอยู่ได้นานแค่ไหนต้องทำการรักษาไปนานแค่ไหน

หากเป็นการรักษา ผมร่วง ผมบางจากพันธุกรรมจำเป็นจะต้องรักษาต่อเนื่อง ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการทายา กินยาหรือการรักษาด้วยแสงความเข้มข้นต่ำ

Q: คนที่ผมบางศรีษะล้านควรจะรักษาอย่างไร

ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โดยตรง ว่าเราเป็นโรคทางเส้นผม  ผมบางจากพันธุกรรมจริงๆเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องซึ่งทางเลือกในการรักษาที่หลายทาง เช่น การทายา กินยา การใช้แสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ หรือการผ่าตัดปลูกผม

คนไข้แต่ละบุคคลมีลักษณะความรุนแรงที่แตกต่างกันซึ่งการรักษาก็จำเป็นจะต้องแตกต่างกันไปตามความรุนแรงที่เป็น ไม่แนะนำให้ซื้อยารักษาเองเพราะอาจจะรักษาได้ไม่ตรงจุดและเสียเวลาไปโดยใช้เหตุ

Q: ปัจจัยของหนังศรีษะอักเสบ มีส่วนทำให้ผมร่วงไหม

ปัญหาเรื่องหนังศรีษะอักเสบบางอย่างส่งผลให้เส้นผมร่วง เมื่อรักษาให้อาการอักเสบของหนังศรีษะลดลง ก็อาจจะส่งผลให้ผมหลุดร่วงน้อยลงได้

Q: สังเกตอย่างไรว่าเรามีปัญหาหนังศรีษะอักเสบ

หนังศรีษะมีสะเก็ด มีอาการแดง ลอกเป็นขุ่ย แนะนำให้รักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไม่แนะนำให้รักษาเอง.

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป