APAC Train The Trainer: Ultherapy “Seeing Matters”

APAC Train The Trainer: Ultherapy “Seeing Matters”

ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ร่วมกับ Merz Aesthetics Thailand จัดอบรมแพทย์เพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในงาน APAC Train The Trainer

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน iSKY Center ได้รับการคัดเลือกจาก เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย (Merz Aesthetics Thailand) ให้เป็นสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่แพทย์ระดับวิทยากรในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ในงาน APAC Train the Trainer Program: Ultherapy “Seeing Matters”

ภายในงาน Dr. Tatjana Pavicic, M.D. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณจากประเทศเยอรมนี ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวทฤษฎีเชิงลึก เทคนิคการทำงาน Ultherapy ในแบบเฉพาะแต่ละบุคคล หรือ “Tailor-made Ultherapy” เพื่อให้การยกกระชับที่เฉพาะเหมาะสมในแต่ละราย โดย Dr. Tatjana Pavicic, M.D. ได้บรรยายเจาะลึกถึงชั้นผิว การวิเคราะห์รูปหน้าในแต่ละช่วงวัยที่ต่างกันเพราะมีรูปหน้าที่มีลักษณะต่างกันมีผลต่อการออกแบบการรักษา รวมถึงการตั้งค่าพลังงานของเครื่อง Ulthrapy ให้เหมาะสมกับสภาพผิว เพื่อให้ได้ผลการยกกระชับที่ดีที่สุด

โดยในงานนี้ รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ พญ. สรวลัย รักชาติ คณะแพทย์ที่ปรึกษาประจำ iSKY Center ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ iSKY ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการและตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ในการก่อตั้งที่ต้องการยกระดับมาตรฐานของวงการความงามไทยให้ทัดเทียมสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในรูปแบบเฉพาะบุคคล เพื่อการแก้ไขปัญหาผิวที่ถูกจุด เพราะ iSKY เชื่อว่าผิวของคุณไม่เหมือนใคร ความสวยต้องเริ่มต้นให้ถูกวิธี