iSKY รับรางวัลคลินิกที่มียอดใช้ Xeomin โบเยอรมันสูงสุดระดับ Platinum

iSKY รับรางวัลคลินิกที่มียอดใช้ Xeomin โบเยอรมันสูงสุดระดับ Platinum

iSKY ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจนทำให้ iSKY ได้รับรางวัล 2020 The Platinum Award for Merz Pure Toxin ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่คลินิกที่มียอดการใช้ Xeomin หรือโบเยอรมัน ในปี 2563 สูงสุดระดับ Platinum โดยมี พญ.สรวลัย รักชาติ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลในงาน Merz Gala Thai Night 2021 : The Sixcess Station

ไอสกาย, isky, iSKY Center

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันในคุณภาพการให้บริการของเราตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงจำนวนผู้รับบริการที่ไว้วางใจการฉีด Botulinum Toxin ที่ iSKY และถึงแม้ว่า iSKY จะเป็นคลินิกที่มีสาขาที่ให้บริการเพียง 3 สาขา แต่เพราะทุกครั้งที่คนไข้เข้ามาหาเรา

  • ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรักษาเท่านั้น
  • คนไข้ทุกท่านจะต้องพบแพทย์เพื่อประเมินสภาพผิวและใบหน้าเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องและจำเป็นอย่างตรงไปตรงมา
  • ปริมาณยาพอเหมาะ แบบ minimal effective dose
  • ไม่ฉีดถี่เกิน & ใช้ยาแท้ Pure Toxin เท่านั้น เพื่อป้องกันการดื้อยา

ฉีดสวยธรรมชาติ หน้าไม่แข็ง

iSKY จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อพัฒนาการบริการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคัดสรรสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดเพื่อให้คนไข้ของเราทุกคนได้รับความพึงพอใจและปลอดภัยที่สุด เพราะความสวยต้องเริ่มต้นอย่างถูกวิธี

 

นัดปรึกษาฉีดโบท้อกซ์ คลิก!
ไอสกาย, isky, iSKY Center
ไอสกาย, isky, iSKY Center
ไอสกาย, isky, iSKY Center