บรรยากาศการรับรางวัลในงาน Glamorous Partnership Celebration Night in Yvoire Seashore Dec 2021

บรรยากาศการรับรางวัลในงาน Glamorous Partnership Celebration Night in Yvoire Seashore Dec 2021

บรรยากาศการรับรางวัลในงาน Glamorous Partnership Celebration Night in Yvoire Seashore Dec 2021

บรรยากาศการรับรางวัลในงาน Glamorous Partnership Celebration Night in Yvoire Seashore 22 Dec 2021

ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา รับรางวัล KOL Appreciation Award

พ.ญ. สรวลัย รักชาติ รับรางวัล Yvoire Ultima Provider Award

จากบริษัท LG Chem ผู้นำเข้า Yvoire Filler อย่างเป็นทางการ
.
.
#LoveYourself
#yvoirefiller
#yvoirethailand
#LGAestheticThailand