การอบรมเชิงปฏิบัติการ ADAC Weekend Forum 2022 – Hands-on Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ADAC Weekend Forum 2022 – Hands-on Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ADAC Weekend Forum 2022 - Hands-on Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ADAC Weekend Forum 2022 – Hands-on Workshop ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้ทีมแพทย์จาก iSKY Center โดยมี ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ,พญ.สรวลัย รักชาติ และพญ.อาริสา แก้วเกษ ร่วมบรรยายพร้อมทั้งมีการสอนแบบ Hands-On (เชิงปฏิบัติ) ให้แพทย์ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้เครื่อง และทำการรักษาจริง เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องอย่างถูกต้องเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดแก่คนไข้

ทีมแพทย์ iSKY ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานของวงการความงามไทยให้ทัดเทียมสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาผิวที่ถูกจุด และทำการรักษาที่ปลอดภัย

เครื่องมือและเลเซอร์ที่ใช้ในการสอน อาทิ

เครื่องมือยกกระชับ

– Thermage FLX

– Ultherapy

เลเซอร์

– Picosecond Laser

– Fractional Laser

– Fotona Er:YAG

– Cynergy – Pulsed Dye Laser (รักษาสิว แผลเป็น และรอยแดง)

– Venus Viva

เครื่องลดสัดส่วนและกำจัดไขมันส่วนเกิน

– CoolSculpting

– SculpSure

– Emsculpt Neo

– Onda Coolwaves

#adac #iSKY #dermatologist #แพทย์ผิวหนัง #แพทย์เฉพาะทาง #laser #bodycontouring #เลเซอร์ #กระชับสัดส่วน #thermageFLX #ulthera