ฉลอง 4 ล้านทรีตเม้นท์ Coolsculpting by ZELTIQ

ฉลอง 4 ล้านทรีตเม้นท์ Coolsculpting by ZELTIQ

บริษัทฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์1994 จำกัด (มหาชน) โดยคุณอนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร กรรมการผู้จัดการ ฉลองความสำเร็จ 4 ล้านทรีตเม้นท์ Coolsculpting by ZELTIQ นวัตกรรมการสลายไขมันด้วยความเย็น ด้วยแคมเปญ ” Coolsearch Project season 1 : Freeze your perfect body ภารกิจเปลี่ยนหุ่นเสียเป็นหุ่นสวย ด้วยความเย็น ” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาดูแลรูปร่างอย่างถูกวิธี ปลอดภัย โดยมี รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม เพี๊ยซ กนกลดา วิชาคุณ ร่วมเปิดประสบการณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ท่าน จากผู้สมัครนับกว่า 1,000 คน เกี่ยวกับการกำจัดไขมันด้วยความเย็น ที่ About work สุขุมวิท 11