Skin Problem

เส้นเลือดฝอยที่ขา

เส้นเลือดฝอยที่ขา

เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดเป็นปัญหาสำคัญของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะท่านที่นิยมใส่กางเกงขาสั้น สวมชุดว่ายน้ำหรือกระโปรงสั้น วิธีมาตรฐานในการรักษาเส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดคือวิธีฉีดยาเข้าเส้นเลือดเพื่อให้เส้นเลือดเหล่านั้นตีบตัวลง หลายท่านที่กลัวเข็มฉีดยามักเสาะแสวงหาวิธีการรักษาอื่น ๆ เลเซอร์มักเป็นความหวังอันดับต้น ๆที่หลายคนต้องการใช้เป็นที่พึ่ง

เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้อย่างไร

เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดเกิดจากการโป่งพองของเส้นเลือดดำ โดยปกติแล้วเส้นเลือดดำจะสามารถยืดและหดตัวโดยการช่วยของกล้ามเนื้อน่องเพื่อส่งเลือดดำบริเวณขากลับไปฟอกที่หัวใจ การที่เราเห็นเส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดที่ขาเกิดเพราะเส้นเลือดเหล่านี้โป่งพองไม่หดกลับและมีการคั่งของเลือดบริเวณดังกล่าว เส้นเลือดขอดคือการโป่งตัวของเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่กว่าของเส้นเลือดฝอย

ผลข้างเคียงในระยะยาว

เส้นเลือดขอดที่เป็นติดต่อกันนาน ๆจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีผิวบริเวณข้อเท้าเป็นสีน้ำตาลแดง เกิดการอักเสบของผิว ผิวหนังแตกเป็นแผล และมีอาการปวดขาเป็นระยะ ๆ ได้

อะไรที่เป็นสาเหตุ

สาเหตุของการเกิดเส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดมีหลายปัจจัย เช่น กรรมพันธุ์ ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน การเพิ่มความดันในช่องท้อง กรรมพันธุ์เป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่พบบ่อย ท่านที่มีเส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดมักมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นแบบเดียวกัน การใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานที่ต้องนั่งหรือยืนเฉย ๆ เป็นเวลานาน ๆ ติดต่อกันทุกวันจะทำให้เลือดไหลย้อนกลับไปหัวใจลำบาก เพราะไม่มีการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อน่องเพื่อช่วยส่งเลือดกลับไปที่หัวใจ เลือดที่คั่งอยู่จึงไปดันให้เส้นเลือดดำที่ขาโป่งออก การเพิ่มความดันในช่องท้องเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเบ่งถ่ายบ่อย ๆในท่านที่ท้องผูกเป็นประจำ หญิงตั้งครรภ์ที่มดลูกค่อย ๆใหญ่ขึ้นและไปกดทับเส้นเลือดดำใหญ่ที่ท้อง

อะไรคือวิธีมาตรฐานในการรักษา

วิธีฉีดยาเข้าเส้นเลือดเพื่อให้เส้นเลือดเหล่านั้นตีบตัวลง (Sclerotherapy) ยาที่ฉีดเข้าไปมีคุณสมบัติในการทำให้ผนังเส้นเลือดหดตัวเข้าหากัน โดยปกติต้องทำการฉีดรักษาทุกเดือนติดต่อกัน 4-5 ครั้ง สำหรับท่านที่มีเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่และมีการตรวจพบความผิดปกติของลิ้นของเส้นเลือดดำใหญ่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดเส้นเลือดนั้นออก

เลเซอร์รักษาได้ไหม

เลเซอร์มักใช้สำหรับรักษาเส้นเลือดฝอยขนาดเล็กมาก ๆ จนไม่สามารถฉีดยาเพื่อรักษาได้ เลเซอร์ที่นิยมใช้เพื่อการนี้คือเลเซอร์แย็ค เส้นเลือดที่ขามักมีขนาดที่ใหญ่และมีผนังที่หนาทำให้พลังงานความร้อนจากแสงเลเซอร์ไม่สามารถทำให้เกิดการฝ่อตัวของเส้นเลือดได้ แสงเลเซอร์ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทะลุลงไปในผิวหนังได้ลึกมากนัก ในขณะที่เลือดฝอยและเส้นเลือดขอดมีขนาดและความลึกจากผิวแตกต่างกัน ทำให้เลเซอร์ไม่สามารถรักษาเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่และอยู่ลึก ๆ ซึ่งเส้นเลือดประเภทนี้เองเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่ส่งเลือดดำไปทำให้ผนังของเส้นเลือดฝอยกลับโป่งพองอีกหลังการรักษา ส่วนการฉีดยาเข้าเส้นเลือดยาเป็นสารน้ำที่สามารถไหลกระจายไปตลอดทั้งเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอยทำให้สามารถรักษาเส้นเลือดขนาดต่างกันในเวลาเดียวกัน

ผลข้างเคียงหลังเลเซอร์

เนื่องจากเลือดฝอยและเส้นเลือดขอดมีขนาดใหญ่และมีผนังหนากว่าเส้นเลือดฝอยที่หน้ามาก จึงจำเป็นต้องใช้พลังงานที่สูงกว่าและระยะเวลาที่ให้ความร้อนที่นานกว่า เป็นผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อผิวไหม้ และการเปลี่ยนแปลงของสีผิวที่มากกว่า

ข้อคิดทิ้งท้าย

เส้นเลือดฝอยที่ขาสามารถค่อย ๆพัฒนาไปเป็นเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ได้ การเปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วขึ้นกับปัจจัยส่งเสริมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นน้อย ๆจะช่วยป้องกันการพัฒนาของเส้นเลือดฝอยไปเป็นเส้นเลือดขอด ซึ่งจะต้องพบกับปัญหาผลข้างเคียงอื่น ๆของเส้นเลือดขอดเพิ่มอีก