แพทย์ไอสกายกับรางวัลที่การันตีคุณภาพของแพทย์ระดับวิทยากรผู้ฝึกสอน

แพทย์ไอสกายกับรางวัลที่การันตีคุณภาพของแพทย์ระดับวิทยากรผู้ฝึกสอน

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา, รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป และ พญ.สรวลัย รักชาติ คณะแพทย์ที่ปรึกษาประจำ iSKY Center ได้รับเกียรติร่วมงาน Merz Gala Thai Night “Hi Five to Hight Fly” สู่ปีที่ 5 . . . ไปด้วยกัน . . . ไปได้ไกล

โดยในงานนี้ รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ พญ.สรวลัย รักชาติ คณะแพทย์ที่ปรึกษาประจำ iSKY Center ยังได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล KOL Appreciation Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับวิทยากรผู้ฝึกสอนและผู้นำการใช้ผลิตภัณฑ์จากทาง Merz Aesthetics Thailand อีกด้วย

บริษัท Merz Aesthetics Thailand ผู้นำเข้านวัตกรรมและเครื่องมือทางความงามชั้นนำระดับโลก อาทิ Ultherapy, Xeomin และ Belotero ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ด้านผิวหนังและความงามว่าปลอดภัย มีมาตรฐาน และคุณภาพสูง