Skin Problem

แผลหลุมสิวเกิดจากอะไร ?

แผลหลุมสิวเกิดจากอะไร ?

แผลหลุมเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เพื่อการรักษา เมื่อเกิดแผลหลุมขึ้นจะทำให้ผิวไม่เรียบ มีลักษณะเป็นคลื่น คล้ายผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ผลงานวิจัยด้านคุณภาพของชีวิตระบุว่าแผลหลุมโดยเฉพาะแผลที่อยู่บนใบหน้ามีผลกระทบทางด้านจิตใจต่อผู้ป่วยมากพอ ๆกับการป่วยเป็นโรคด่างขาว การมีแผลหลุมสิวบนใบหน้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอายและขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่มักพยายามเสาะแสวงหาวิธีการรักษาเพื่อให้ผิวเรียบเนียนขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ

แผลหลุมเกิดจากอะไร

เมื่อเกิดการอักเสบรุนแรงหรือเกิดบาดแผลลึกบนผิวหนัง ร่างกายจะสร้างผิวใหม่ขึ้นมาทดแทน ถ้าการสร้างผิวใหม่เป็นไปตามปกติ ผิวที่เกิดขึ้นใหม่ในบริเวณดังกล่าวก็จะเรียบเนียนเสมอกับผิวบริเวณข้างเคียง แต่ถ้าร่างกายสร้างผิวใหม่ในปริมาณน้อยเกินไปผิวในตำแหน่งนั้นก็จะเกิดเป็นรอยหลุม การอักเสบรุนแรงของผิวหนังอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สิว ฝี และการติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ที่ผิวหนัง

ป้องกันไม่ให้เกิดแผลหลุมได้อย่างไร

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดแผลหลุมที่ผิวหนังที่พบบ่อยคือ การอักเสบที่รุนแรงและการเกิดแผลลึกบนผิวหนัง ดังนั้นเมื่อเกิดการอักเสบหรือเกิดบาดแผลขึ้น ท่านควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาให้ทันท่วงที การบีบ บ่ม และแกะแผล หรือสิว มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวหนังอักเสบเพิ่มขึ้น

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ
หนังสือ สวยด้วยเลเซอร์ สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ๊นติ้ง