Skin Solution

ความสมดุลของใบหน้า | Facial Balance

ความสมดุลของใบหน้า | Facial Balance

บทความโดย รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา

ความสมดุลของใบหน้า ในความหมายง่าย ๆ คือ ใบหน้าด้านซ้ายต้องเท่ากับใบหน้าด้านขวา ทั้งสองด้านต้องมีความสมมาตรกัน (Symmetry) ซึ่งถ้าใช้ Common Sense แบบง่าย ๆ ใบหน้าที่เท่ากันทั้งสองข้างซ้ายและขวา น่าจะสวยกว่าใบหน้าที่ไม่สมมาตรกัน (Asymmetry) แต่หมอกลับพบว่า ความสมมาตรแบบเหมือนกันเป๊ะ 100% อาจไม่ใช่คำตอบของความสวยเสมอไป แน่นอนว่าใบหน้าข้างซ้ายและขวาต้องใกล้เคียงกันหรืออยู่ในระดับเดียวกัน แต่การที่คิ้วซ้ายเท่ากับคิ้วขวา ตาโตเท่ากันเป๊ะ ก็ไม่ได้การันตีความสวย หน้าที่สมมาตรทำให้ดูดีประมาณ 80-90% ในทางตรงกันข้ามการที่ใบหน้ามีความไม่สมมาตรกันเล็กน้อย ทำให้เกิดเอกลักษณะเฉพาะตัว เป็นเสน่ห์ส่วนบุคคลบนใบหน้า

ยกตัวอย่างใบหน้าของคุณฟอเรนช์ คอลเกต (Flirence Colgate) ที่ชนะเลิศการประกวด Britain’s Most Beautiful Face ซึ่งเป็นการประกวดให้คนจากทั่วเกาะอังกฤษ ส่งรูปใบหน้าตรงแบบหน้าสดของตัวเอง แล้วให้คนทั่วประเทศโหวตให้กับใบหน้าที่คิดว่าสวยที่สุด ปรากฎว่าคุณฟอเรนซ์ คอลเกต ได้รับการโหวตให้เป็นผู้หญิงสวยที่สุด แต่ถ้าสังเกตดี ๆ ใบหน้าของคุณฟลอเรนช์ คอลเกต ทั้งสองข้างมีความต่างกันเล็กน้อย ไม่ได้เท่ากัน 100%

จากนั้นได้มีนักวิจัยได้นำใบหน้าคุณฟลอเรนช์ คอลเกต มาทำการทดลองหาความสวยสมบูณ์แบบจากความสมดุลของใบหน้า ด้วยการ Mirrored Left Sides และ Mirrored Right Sides เพื่อพิสูจน์ว่าหน้าที่สมมาตรเป๊ะจะสวยสมบูณ์แบบจริงหรือไม่ พูดง่าย ๆ คือ เอาหน้าด้านซ้านมาทำให้เหมือนด้านขวาเป๊ะ ๆ หรือเอาหน้าด้านขวามาทำให้เหมือนด้านซ้ายเป๊ะ ๆ นั่นเอง

จากภาพนักวิชัยพบว่า ถ้าเอาใบหน้าด้านซ้ายมาด้านเดียว แล้วทำให้เกิดใบหน้าที่สมดุล คนมองจะรู้สึกว่าเป็นใบหน้าที่สวย แต่ดูสมมาตรมาก จนรู้สึกแปลก ๆ และดูขาดเสน่ห์ ส่วนใบหน้าที่มาจากชีกขวาด้านเดียว มองผ่านตาก็บอกได้เลยว่า สวยไม่เท่าใบหน้าจริงตามธรรมชาติของคุณฟลอเรนช์ คอลเกต ดังนั้นการที่มีใบหน้าสมมาตร 100% อาจไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของความสวย

มีคนไข้หลายคนส่งรูปมาให้หมอ แล้วบอกว่า “หนูต้องการฉีดฟิลเลอร์ให้สองข้างเท่ากันเป๊ะ” หมอเลยต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าในความเห็นของหมอนั้นใบหน้า 2 ข้าง ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน 100% บางครั้งเสน่ห์ของใบหน้าอยู่ที่ความไม่เท่ากันนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของความต่างค่ะ