CoolSculpting การกำจัดไขมันด้วยความเย็น

CoolSculpting การกำจัดไขมันด้วยความเย็น

Coolsculpting เป็นเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็น จากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดค้นและพัฒนาโดย คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะทำงานโดยการปล่อยความเย็นในระดับจุดเยือกแข็ง – 11 ถึง – 13 องศาเซลเซียส แบบเฉพาะเจาะจงเข้าไปทำลายเฉพาะเซลล์ไขมันทำให้ไขมันค่อยๆ ตาย (Apoptosis) และถูกขับออกทางระบบน้ำเหลืองของร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติ และบริเวณไขมันส่วนเกินที่ได้รับการรักษาจะขนาดลดลง โดยไม่ทำอันตรายเซลล์อื่น ๆ

ในการรักษา 1 ครั้ง จะเห็นผลเต็มที่ 3-4 เดือน และในการรักษา 1 ครั้งต่อ 1 จุด จะทำให้เซลล์ไขมันตายไปประมาณ 20-25% และสามารถทำซ้ำได้ในระยะเวลา 3 เดือน

ในการรักษา 1 ครั้ง จะเห็นผลเต็มที่ 3-4 เดือน และในการรักษา 1 ครั้งต่อ 1 จุด จะทำให้เซลล์ไขมันตายไปประมาณ 20-25% และสามารถทำซ้ำได้ในระยะเวลา 3 เดือน

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

นัดปรึกษาปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!