CO₂ Laser เลเซอร์จี้ไฝ ติ่งเนื้อ กระเนื้อ หูด

CO₂ Laser เลเซอร์จี้ไฝ ติ่งเนื้อ กระเนื้อ หูด

CO₂ Laser คืออะไร ?

CO₂ Laser ถือเป็นเลเซอร์ชนิดแรกของโลก เป็นเลเซอร์ที่ให้ความร้อนสูงจนสามารถเปลี่ยนสถานะของแข็งให้ระเหิดเป็นไอได้ (Laser Vaporization) จึงเหมาะกับการนำมาใช้ในการรักษารอยโรคที่มีลักษณะเป็นเนื้องอกที่เราไม่ต้องการ เช่น จี้ไฝ ติ่งเนื้อ กระเนื้อ หูด โดยข้อดีของ CO₂ Laser คือ ความร้อนที่ส่งไปที่เนื้อเยื่อจะมีความเฉพาะเจาะจงสูง ความร้อนจะไม่แผ่ลงไปลึกในชั้นผิว จนทำลายผิวข้างเคียงที่เราไม่ต้องการทำลาย เมื่อเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่น เช่น การจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจจะมีความร้อนแผ่ลึกลงพื้นผิวได้เยอะ ทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อเกินกว่าที่เราต้องการ ซึ่งอาจทำให้เกิดแผลเป็น รอยดำ รอยแดง ได้นานกว่าปกติ 

CO₂ Laser รักษาอะไรได้บ้าง ?

  • ไฝขี้แมลงวัน (Nevus, Junctional nevus)
  • กระเนื้อ  (Seborraic Keratosis)
  • ติ่งเนื้อเนื้องอกบริเวณคอรักแร้ (Skin tags)
  • หูด (Wart) 
  • สิวหิน (Syringoma)
  • สิวเม็ดข้าวสาร (Milia)
  • เนื้องอกสีเหลืองของไขมันบริเวณตา (Xanthelasma, Xanthoma)
  • เนื้องอกต่อมไขมัน ( Sebaceous Gland Hyperplasia )
  • จี้ทำลายเซลล์เล็บรักษาเล็บขบ

ข้อห้าม

ไม่ควรใช้รักษาเนื้องอก หรือไฝที่สงสัยว่าจะเป็นกลุ่มมะเร็งผิวหนัง กลุ่มที่สงสัยมะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) ควรตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (Histopathology)

 

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

นัดปรึกษาปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!