2 รางวัลประกันคุณภาพ ของแพทย์ และ iSKY Center ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานของวงการความงามไทย

2 รางวัลประกันคุณภาพ ของแพทย์ และ iSKY Center ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานของวงการความงามไทย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ พญ.สรวลัย รักชาติ แพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ได้ร่วมงาน Galderma Celebration Night to Beauty in All Forms ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮาส์ (GMM Live House) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด จัดโดยบริษัท Galderma Aesthetic Thailand ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลก เช่น Restylane และ Dysport

ภายในงาน iSKY Center ได้รับรางวัล Top 100 Exclusive Clinic 2019 จากบริษัท Galderma Aesthetics Thailand ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นว่า iSKY Center ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน และมั่นใจได้ว่าจะได้เริ่มต้นความสวยอย่างถูกวิธีกับ iSKY อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ พญ.สรวลัย รักชาติ ได้รับรางวัล Local Mentor Trainer 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัท Galderma มอบให้กับแพทย์วิทยากรด้านการฉีดปรับรูปหน้า นับเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของแพทย์และความเป็นผู้นำด้านความงามอย่างครบวงจรของ iSKY Center

iSKY Center ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับบริการทุกท่านได้ได้มอบความไว้วางใจมาโดยตลอด และยังคงยืนยันมุ่งมั่นพัฒนาทุกมิติความงามอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ในการก่อตั้งที่ต้องการยกระดับมาตรฐานของวงการความงามไทยให้ทัดเทียมสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในรูปแบบเฉพาะบุคคล เพื่อการแก้ไขปัญหาผิวที่ถูกจุด เพราะ iSKY เชื่อว่าผิวของคุณไม่เหมือนใครและความสวยต้องเริ่มต้นให้ถูกวิธี