Tel +66 (0) 2-656-0208
EN
  • TH

Picosecond Laser ลบรอยสักหลากสี

Picosecond Laser ลบรอยสักหลากสี

 

เลเซอร์ที่นิยมนำมาลบรอยสักในปัจจุบันนี้จะมีอยู่ 2 ระบบคือ Q-Switched Nd: YAG และ Picosecond Laser สิ่งที่แตกต่างก็คือความยาวของคลื่นเลเซอร์และระยะเวลาที่ปล่อยพลังงานซึ่งรอยสักแต่ละชนิดจะเหมาะกับการใช้ชนิดของเลเซอร์ที่แตกต่างกัน ระบบของ Q-Switched Nd: YAG (Nanosecond Laser) จะเหมาะกับการลบรอยสักเม็ดสีที่มีความใหญ่และหนาแน่น เช่น เม็ดสีหลังจากที่สักมาใหม่ ซึ่งต่อมามีการพัฒนาระบบการลบรอยสักระบบใหม่ขึ้นมาคือ Picosecond Laser ที่ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับการกำจัดเม็ดสี หรือรอยสักที่ดื้อ เช่น คนที่ลบรอยสักมาจำนวนหลายครั้งแล้วแต่รอยสักยังไม่หมดไป แนะนำให้ลบรอยสักด้วยเครื่อง Picosecond Laser ที่สามารถกำจัดเม็ดสีขนาดเล็กได้ดี และทำให้เม็ดสีนั่นมีขนาดเล็กลงไปอีกเพื่อให้เม็ดเลือดขาวของเราไปกำจัดเม็ดสีเหล่านั้นออกตามกระบวนการของร่างกายมนุษย์

Picosecond Laser แตกต่างจาก Q-Switched Laser อย่างไร ?

 

ความแตกต่างของ Picosecond Laser และ Q-Switched อยู่ที่ระยะเวลาในการปล่อยแสง โดยที่ Picosecond Laser มีความเร็วในการปล่อยแสงอยู่ที่ 1 ต่อล้านล้านวินาที (Picosecond) แต่ Q-Switched มีความเร็วในการปล่อยแสงเพียง 1 ต่อพันล้านวินาที (Nanosecond) ยิ่งระยะเวลาการปล่อยแสงสั้น จะยิ่งให้พลังงานที่สูง และแตกเม็ดสีได้ดียิ่งขึ้น เพราะการที่เม็ดสีแตกเป็นขนาดเล็กละเอียดจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวกำจัดเม็ดสีได้ดีกว่า

ลบนานไหม ลบกี่ครั้ง

 

จำนวนครั้งของการทำเลเซอร์ลบรอยสักของแต่บุคคลจะใช้จำนวนครั้งในการลบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพผิวและความเข้ม สีสัก และความหนาแน่นของสีสักของแต่ละบุคคล หากท่านใดสักสีโทนอ่อน เช่น สีแดง สีเนื้อ สีน้ำตาล จะเป็นโทนสีที่ลบยาก เพราะสีจะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนสีจากสีอ่อนเป็นสีเข้มหลังจากที่เรายิงเลเซอร์ไป ซึ่งระดับความเจ็บของการทำเลเซอร์ลบรอยสักจะเป็นความเจ็บที่ทนได้และใช้ระยะเวลาพักฟื้น 7-14 วัน หรือจนกว่าสะเก็ดหลุดหมด และจะสามารถกลับลบรอยสักอีกครั้งได้ในช่วง 6-8 สัปดาห์

หลังลบต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?

หลังจากลบรอยสักบริเวณที่ทำการลบไปจะต้องหลบแดดเพราะอาจเกิดรอยดำได้ และทายาตามที่แพทย์สั่ง สำหรับคนที่ต้องการลบรอยสักคิ้วไม่ต้องกังวลเรื่องขนจะหายไปไหม ขนคิ้วอาจจะหายไปในช่วงแรก และขนจะงอกขึ้นมาใหม่แต่อาจจะงอกช้ากว่า และการทำเลเซอร์ลบรอยสัก หากทำโดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องเลเซอร์ที่ดี จะไม่ทำให้เป็นแผลเป็นแต่อย่างใด แผลเป็นที่พบบ่อยมักจะเป็นแผลเป็นหลังการสักเมื่อลบรอยสักออกไปแล้วถึงจะเห็นแผลเป็นนั่นๆ หากท่านใดสนใจลบรอยสัก แนะนำให้ลบด้วยวิธีการทำเลเซอร์ เพราะการลบรอยสักด้วยเลเซอร์จะลงไปได้เฉพาะเจาะจงมากกว่าไม่แนะนำให้ลบด้วยวิธีอื่น เช่น การใช้น้ำกรด หรือ น้ำยาลบรอยสัก เพราะอาจจะทำให้เกิดแผลเป็นได้ หากท่านใดสนใจที่จะลบรอยสักแนะนำว่าจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อประเมินก่อนการรักษาการเลือกเครื่องให้เหมาะกับชนิดหรือสีที่สักและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีผลต่อการรักษาทั้งหมด

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

ปรึกษาการลบรอยสัก คลิก!